Màu xe

Toyota  Đồng Tháp Bạc
Toyota  Đồng Tháp màu Bạc
Toyota  Đồng Tháp màu Trắng
Toyota  Đồng Tháp màu Đen
Toyota  Đồng Tháp màu Xanh Đen
Toyota  Đồng Tháp màu Nâu
Toyota  Đồng Tháp màu Đỏ
Toyota  Đồng Tháp màu Xám
Toyota  Đồng Tháp màu Đồng

TOYOTA DANH SÁCH XE ĐỒNG THÁP

Thông số kỹ thuật